Stomp i skolen - en introduktion.

Mette Berggreen / Finn Holst
(c) 2000


Indhold:

Indledning 

Projekt med 4-klasse

Basketbolde

Stave 

Koste

Stomp - en symbiose

Børns egne forestillinger 

Den lykkelige sammenligning

Diverse links, ideer m.m.

Stomp Version 2

Tilbage

    Information om kurser mm.


 

Indledning.
Stomp bygger på en sammensmeltning af to udøvende kunstarter - musik og dans, sammensat på en utraditionel måde. Heri har vi fundet  nogle spændende muligheder. I Stomp benyttes  bevægelsesmønstre  bundet til aktiviteter som f.eks. 'det at feje'. De funktionsbestemte bevægelser betyder, at bevægelsens helhed, balance o.s.v. fører til en livliggørelse ud over 'det taktfaste' - at det bliver til 'rytme'- at det svinger og der opstår rytmisk / musikalsk spænding. Sammensathed og de små og  meget præcise forskydninger, som fører til at noget svinger er en meget vanskelig ting at undervise i. Sammensmeltningen mellem dans og  percussion  med udgangspunkt i noget eleverne har en medbragt forestilling om, leder til  en slags 'pædagogisk genvej' -  elevens forståelse åbnes på grund af en lykkelig sammenligning   -  som Peter Bastian udtrykker det.

Vores materiale er udviklet på baggrund af arbejdet med en fjerde klasse i et antal musiktimer efter at Stomp havde besøgt København i eftersommeren 1999.

Ideen til STOMP er udviklet af to gademusikanter, 'buskers', i Brighton, England. Brighton en stor by syd for London, som ligger ud til vandet og som er kendt for at have en slags Tivolier på store broer, som går  fra strandpromenaden ud i vandet. 'Buskers' optræder på gaden og forsøger at fange folks opmærksomhed, så de stopper op og ser på  -  som vi bl.a. kender det fra Strøget i København. Buskers er en meget gammel tradition i England med rødder tilbage til middelalderens markedsboder, en tradition som bæres videre af nutidens gademusikanter / buskers. Luke Cresswell og Steve McNicholas er de to 'buskers' som udviklede STOMP - og de tiltrak sig megen opmærksomhed!

STOMP er bevægelse af kroppe, ting, lyde og  ideer. De ting der bruges til at lave rytmer med er hverdagsting, men de bruges ikke som de plejer. Der siges ikke noget, der er ingen dialog. I STOMP bombarderes man med lyde (støj), som man normalt prøver at holde ude - hverdagslyde fra fløjter, koste, lightere, papir, tændstiksæsker, skraldespandelåg o.s.v. STOMP udforsker rytmen i hverdagsting!

STOMP bygger på en symbiose mellem dans og musik. Musikken skabes  i dansen, men dansens rytme og karakter er afhængig af musikken.   Musikken og dansen skaber og videreudvikler hinanden.

 

 

Stomp-holdet med fejekoste,
bambusstave og basketbolde.