finnholst.dk
   
 

Finn Holst
Ph.D., Cand.Pæd.Mus, Cand.Pæd.Gen.Pæd.

mail@finnholst.dk / fh@edu.au.dk


 
 

Online rapporter:

Mere Musik til byens Børn. Førsteårs-rapport. Københavns Kommune, Børne og Ungeforvaltningen.

El Sistema projekter i DK Pilotprojekt. DMKL - El Sistema-udvalget på www.elsistema.dk

Kortlægning: Kortlægning af forskning i effekten af børns og unges møde med kunsten. September2015. Kortlægningundersøgelsen er gennemført på initiativ af Statens Kunstfond.

Fastholdelse i musikskolen - en brugerundersøgelse ved nordsjællandske musikskoler. 2014

Dansk Sang 4 - interview om min Ph.D.-afhandling v/ Erik Lyhne.
Professionalisering af musikundervisningen er vejen til udvikling - fragmentering og polarisering vejen til afvikling. Samarbejde Musikskole-Folkeskole.

Udviklingsprojekt i musikskolen Gribskov. Udviklings- og evalueringsrapport, Gribskov Kulturskole, Musikskolen - udvikling af nye undervisningsformer. 2013.

Kortlægningsundersøgelse - samarbejde grundskole musikskole. Faglig Enhed Musikpædagogik, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013

Musikpædagogisk indsats i børnehave - Det Kulturelle Børnehus, Blæksprutten.
Evaluerings- og udviklingsrapport 2012.

Ny Struktur ‐ et udviklingsprojekt i musikskolen på Skanderborg Kulturskole Evaluerings‐ og udviklingsrapport. 2012

Læringsrum et udviklingsprojekt i musikskolen projektrapport Finn Holst, 2011
Udviklingsprojekt i musikskolen - Helsingør Musikskole og Odense Musikskole 2010-2011.

Klasserumsstudier. Udvikling af professionskundskab i musik og billedkunst i folkeskolen. Et professionsudviklingsprojekt i Rudersdal kommune. 2011
Kortbeskrivelse: Dansk Sang April 2011, s.34-41.

Talentudvikling. Rapport om indsatsen i forbindelse med de af Statens Kunstråds Musikudvalg uddelte talentpuljer (2011)

Faglighed, integration og samarbejde - DanMus projektet i Ballerup Kommune, Rosenlundsskolen. Et fagsamarbejde mellem Musik og Dansk i første klasse (2010)


- Evalueringsrappoprt Musik, Sprog og Integration, August 2011.
Rapporten om Horsensprojekt på Søndermarkskolen 2008 til 2011 med samarbejde musikskole-folkeskole i et socioøkonimisk stærkt belastet område.

"Musikfaget i undervisning og uddannelse, Status og perspektiv 2010".
Redaktion prof. F. V. Nielsen, Musikpædagogiske Studier - DPU, Bind 2:
- Afsnit om folkeskolen med Søren Bechmann
- Afsnit om konservatoriernes musikpædagogiske uddannelser med Sven-Erik Holgersen

- Timetalsundersøgelsen - Undersøgelse af musikfagets vilkår og timetal (2009)

- Musik til Alle: Rapporten om "Horsensprojektet" samarbejde musikskole-folkeskole fra 2008.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Undervisning:

- Musikdidaktik, kandidatuddannelsen i didaktik, DPU
- Almen Didaktik, kandidatuddannelsen i didaktik, DPU
- Musikpædagogisk Psykologi, kandidatuddannelsen i didaktik, DPU
- Pædagogik forskning og udviklingsarbejde, kandidatuddannelsen i didaktik, DPU
- Specialevejledning på kandidatuddannelsen i musikdidaktik, DPU
- Udvikling og evaluering af uddannelser og andre læringsarenaer (M9). BA i Udd-videnskab Aarhus, DPU
- Didaktisk teori og refleksion (M7), BA i Udd-videnskab, DPU
- Musikpædagogisk Teori / Læringsteori - Learning thoery, DKDM

------------------------------------------------------------------------------------------

Phd-afhandling
Professionel Musiklærerpraksis - Professionsviden og lærerkompetence med særligt henblik på musikundervisning i grundskole og musikskole samt læreruddannelse hertil.

Information om afhandlingen

Resumé på dansk

Summery in english

Afhandlingen i digtal format

---------------------------------------------------------------------

Oversigt over udgivelser 2001-2016

Holst, F. (2016). Samarbejde i åben skole - musikalske fællesskaber i det tredje rum. Unge Pædagoger Temahæfte Åben SkoleNr 3., 2016, s 70-78.

Holst, Finn (2016). Mere Musik til Byens Børn. Førsteårsrapport. Børne og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommune

Holst, F., Chemi, T. & Holm, S. (2016). El Sistema inspirerede projekter i Danmark - en pilotundersøgelse. DMKL

Holst, Finn (2015). Musikundervisning som professionel praksis – en prakseologisk tilgang. Nordisk Årbog for musikpædagogisk Forskning nr. 15. NNMPF. Oslo.

Holst, F. (2015) So ein Ding – Om samarbejde musikskole-grundskole i ”Jedem Kind ein Instrument”. Dansk Sang, September 2015

Holst, F. (2015) Samarbejde musikskole-grundskole i Tyskland. MODUS, August 2015

Holst, F. (2015). Kortlægning af forskning i effekten af børns og unges møde med kunsten. Statens Kunstfond.

Holst, Finn (2014). Kommentar til Illum-Hansen og Misfeldt : Prototypiske effekter i didaktisk forskning: en sammenlignende fagdidaktisk analyse af ”it-didaktik”. I: Cursiv, Nr. 13, 2014, s. 169-175.

Holst, Finn (2014). Fastholdelse i musikskolen : En brugerundersøgelse ved nordsjællandske musikskoler. Rapport

Holst, Finn (2013). Kortlægning af samarbejde musikskole - grundskole. Faglig Enhed Musikpædagogik. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Aarhus Universitet

Holst, Finn (2013). Undervisningsformer i musikskolen. Et udviklingsprojekt i Musikskolen, Gribskov Kulturskole.

Holst, Finn (2013). Professionel Musiklærerpraksis. Professionsviden og lærerkompetence med særligt henblik på musikundervisning i grundskole og musikskole samt læreruddannelse hertil. Phd-Afhandling. IUP (DPU), Aarhus

Holst, Finn & Holgersen, Sven-Erik (2013). Knowledge and professionalism in music teacher education. In: (Ed) Eva Georgii-Hemming; Pamela Burnard; Sven-Erik Holgersen. Professional knowledge in music teacher education. Farnham, Surrey : Ashgate Publishing Limited, 2013. s. 51-72

Holst, Finn (2013) Fem fromme fredagsbønner. I: Noter til musiklivet, Nr. 4, 2013, s. 10-11.

Holst, Finn (2012). Sammenlignende fagdidaktik – om muligheden for at ’oversætte’ et fagdidaktisk koncept. Cursiv nr.9, 2012, s. 189-194

Holst, Finn (2012). Musiklærerkompetencer mellem uddannelse til og udøvelse af musikundervisning. Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 13 2012, 77–92

Holst, Finn (2012) Ny Struktur. Et udviklingsprojekt på Skanderborg Kulturskole. Evaluerings- og udviklingsrapport. Skanderborg Kulturskole og Faglig Enhed Musikpædagogik, Forskningsprogrammet Fagdidaktik, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Holst, Finn (2012) Musikpædagogisk indsats, Blæksprutten-Det Kulturelle Børnehus i samarbejde med Den Kreative Skole Silkeborg. Evaluerings- og udviklingsrapport. Silkeborg: Blæksprutten.

Holst, F. (2011). Rapport om indsatsen for talentudvikling i forbindelse med de af Statens Kunstråds Musikudvalg uddelte talentpuljer. Kunstrådets Musikudvalg.

Holst, Finn (2011). Musiklærerkompetence mellem teori og praksis. I: S.- E. Holgersen & S. G. Nielsen (eds.) Nordisk Årbog for musikpædagogisk Forskning nr. 12. NNMPF. Oslo

Holst, Finn (2011). Klasserumsstudier, Udvikling af professionskundskab i musik og billedkunst i folkeskole. Et professionsudviklingsprojekt i Rudersdal kommune. Faglig Enhed Musikpædagogik, Forskningsprogrammet i Fagdidaktik, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Holst, Finn (2011). Læringsrum et udviklingsprojekt i musikskolen. Projektrapport. Faglig Enhed Musikpædagogik, Forskningsprogrammet i Fagdidaktik, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Holst, Finn (2010) Faglighed, interaktion og samarbejde: Evaluerings- og udviklingsrapport Dan-Mus projektet 2009-2010. Pædagogisk Central, Ballerup Kommune, København

Holst, Finn og Bechmann, Søren (2010) Musik i folkeskolen – Status og perspektiver. I: (Red.) F. V. Nielsen: Musikfaget i undervisning og uddannelse, Status og perspektiv 2010. (s. 25-52). Musikpædagogiske Studier – DPU Vol. 2 Faglig Enhed Musikpædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

Holst, Finn (2010): Musik, Sprog og Integration. Evalueringsrapport 09-10.: Andenårs-evaluering.
http://www.musiksprogogintergration.dk

Holst, Finn og Holgersen, Sven-Erik (2010) Musikkonservatoriernes pædagogiske uddannelser  1970-2010. I: Musikfaget i undervisning og uddannelse, Status og perspektiv 2010 (pp.75-84) Musikpædagogiske Studier – DPU Vol. 2 Faglig Enhed Musikpædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

Holst, Finn (2009). Timetalsundersøgelse - musikfaget i folkeskolen og den nye timetalsbekendtgørelse. Forskningsenhed Musikpædagogik, DPU og Folkeskolens Musiklærerforening.

Holst, Finn (2009): Musik, sprog og integration. Evalueringsrapport 08-09.: Førsteårs-evaluering.
http://www.musiksprogogintergration.dk

Holst, Finn (2009). Musiklærerkompetencer i et relationsfelt mellem pædagogik og fag. I: F. V. Nielsen, S.- E. Holgersen & S. G. Nielsen (eds.) Nordisk Musikpædagogisk Forskning Årbog 11 (pp. 237-254), NMH-publikasjoner 2009:8. Oslo

Holst, Finn (2008): Ekstern evaluering af projektet: Musik til Alle – et samarbejdsprojekt mellem folkeskole og musikskole i Horsens Kommune. Musikpædagogiske Studier - DPU. Bind 1. Institut for Didaktik, DPU

Holst. Finn (2006): Perceptuel integration og læsevanskeligheder. Dansk Audiologopædi. Marts 2006. København

Nielsen, Frede V. and Holst, Finn (2006): Music teacher education at colleges of teacher education in Denmark - A questionnaire investigation. In: Bengt Olsson (Ed) RAIME proceedings of the Eight International Symposium, Art Monitor. Gøteborgs Universitet.

Holst, Finn (2004): Om begrundelse og praksis i musikundervisningen kritik af funktionel selvforankring. I: Nielsen, F.V. og Nielsen, S.G.(red) Nordisk musikpædagogisk forskning Årbog 7, Oslo 2004. Norges Musikkhøgskole.

Holst, Finn (2002) Kognitive teorier og musikalsk læring. I: Nielsen, F. V. (red), DNMPF konferencerapport 2001: Musikalsk læring. DPU, København

Holst, Finn (2002): Conceptual Integration in Music. In: Hougaard & Lund (Eds), The Way We Think, Odense Working Papers in Language and Communication No 23, Volume 1, pp 181 –192. University of Southern Denmark, Odense.

Holst, Finn (2002): Hvad man blander når man "blender" - med musikken som eksempel. Kognition og Pædagogik, Psykologisk forlag. December 2002

Holst, Finn (2001): Børns opfattelse af melodisk forventning. I: Holgersen og Nielsen (red), Konferencerapport: Musikpædagogisk Forskning og Udvikling i Danmark. D.P.U.

Holst, Finn (2001): Computeren som kreativt værktøj i musikalske læreprocesser. I: H. Jørgensen og F. V. Nielsen (red) Nordisk musikpædagogisk forskning Årbog 2001. Musikhøjskolen i Oslo.