Velkommen til mit website

Finn Holst
MA, MEd, PhD.
mail@finnholst.dk
mobil: 61680902

Jeg arbejder med musikpædagogisk forskning og udvikling især indenfor områderne professionalisering i musikundervisning og uddannelse, udvikling af undervisningsformer og nye undervisningsmiljøer samt samarbejde musikskole-folkeskole. En særlig interesse er undersøgelser af værdi og betydning af aktiv deltagelse i musik for den enkelte, fællesskabet og samfundet.

Jeg er Ph.D. fra DPU/Aarhus Universitet og ansat samme sted, hvor jeg har undervist siden 2009. I mit Ph.D. projekt arbejdede jeg med professionsviden og lærerkompetence i musikundervisning i grundskole og musikskole samt på uddannelserne hertil (seminarie og konservatorie).
Jeg underviser på kandidatuddannelsen i musikpædagogik på DPU og på DKDM.

På de næste sider kan du finde en række rapporter indenfor ovennævnte arbejdsområder, et overblik over udgivelser, en nærmere beskrivelse af min Ph.D. afhandling mm.